kontakt@vislavski.rs | +381 62 281-399

Pravne Usluge

USLUGE KOJE VAM NUDIMO

-Ugovori ;

-Testament;

-Naknada štete usled pada , povrede zadobijenih u saobraćajnom udesu, ujeda

pasa lutalica , povreda zadobijenih na radu i sl.

-Imovinsko-pravni sporovi ,

-Porodični sporovi-razvod braka, vršenje roditeljskog prava, izmena odluke o

visini izdržavanja, nasilje u porodici;

-Sporovi povodom smetanja državine:

-Izvršni postupak-podnošenje predloga za izvršenje , izjavljivanje pravnih lekova na rešenje o određivanju izvršenja i sl.;

-Prekršajni postupci-saobraćajni prekršaji, prekršaji iz oblasti kršenja javnog reda i mira i dr;

-Upravni postupci-pred Katastrom i Poreskom upravom i sl;

Za razliku od načina na koji funkcionišu najveće advokatske kancelarije, svakom predmetu poklanjamo najviši stepen pažnje i na njemu uvek rade advokati sa iskustvom, a ne samo mlađi saradnici.

Close Menu